پیام آقای گی برتیوم (Guy Berthiaume) رئیس کتابخانه و آرشیو ملی کانادا به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

آقای گی برتیوم (Guy Berthiaume) رئیس کتابخانه و آرشیو ملی کانادا در پیامی به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات دیدگاه خود را در رابطه با تم کنگره و آینده کتابخانه‌ها …

ادامه مطلب