پیام خانم کریستین مک کنزی (Christine Mackenzie) رئیس ایفلا به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

  خانم کریستین مک کنزی (Christine Mackenzie) رئیس ایفلا در پیامی به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات دیدگاه خود را در رابطه با تم کنگره و آینده کتابخانه‌ها ارائه کرد. …

پیام خانم کریستین مک کنزی (Christine Mackenzie) رئیس ایفلا به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب

پیام آقای گی برتیوم (Guy Berthiaume) رئیس کتابخانه و آرشیو ملی کانادا به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

آقای گی برتیوم (Guy Berthiaume) رئیس کتابخانه و آرشیو ملی کانادا در پیامی به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات دیدگاه خود را در رابطه با تم کنگره و آینده کتابخانه‌ها …

پیام آقای گی برتیوم (Guy Berthiaume) رئیس کتابخانه و آرشیو ملی کانادا به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ادامه مطلب