نشست کتابخانه کودکان در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد

نشست کتابخانه کودکان با دبیری خانم دکتر مینا ذاکر شهرک و حضورآقایان دکتر محسن حاجی‌ زین‌العابدینی، دکتر رضا بصیریان جهرمی و سیدناصر طبایی و خانم مهندس سپیده شاهی در تاریخ  …

ادامه مطلب