نشست آرشیو دیجیتال انجمن سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ برگزار خواهد شد.

نشست آرشیو دیجیتال با دبیری دکتر غلامرضا عزیزی و حضور دکتر ابوالفضل حسن آبادی، دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی و محبوبه ربیعی، دکتر علی اکبر صفی‌پور، دکتر احسان علیرضایی، علیرضا انتهایی، …

ادامه مطلب

نشست کتابخانه عمومی انجمن پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.

نشست کتابخانه عمومی با دبیری دکتر فاطمه پازوکی و حضور دکتر منصور کوهی رستمی، دکتر عاطفه زارعی، دکتر روح‌الله منوچهری، دکتر فاطمه محمدبیگی، دکتر رحمان ابراهیمی و جان ریچاردز در …

ادامه مطلب

نشست کتابخانه‌های دانشگاهی انجمن پنجشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۱ برگزار خواهد شد.

نشست کتابخانه‌های دانشگاهی با دبیری دکتر محمد کریم صابری و حضور دکتر منصور کوهی رستمی، دکتر رسول زوارقی، خانم مریم انصاری ، دکتر مریم پاکدامن، دکترLiliLi در تاریخ پنجشنبه ۲۷ …

ادامه مطلب