پیش‌نشست مشترک کمیته کتابخانه‌های تخصصی و کمیته برنامه‌ریزی و بهبود مستمر انجمن برگزار شد

نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر روز چهارشنبه،‌ ۶ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با موضوع «راهبردهای تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی ایران …

ادامه مطلب

نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های دانشگاهی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نخستین پیش‌نشست کتابخانه‌های دانشگاهی روز چهارشنبه،‌ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ با موضوع «اینترنت اشیاء: کاربردها و الزامات» به دبیری آقای دکتر محمدکریم صابری (استادیار و رئیس …

ادامه مطلب

نخستین پیش‌نشست علم‌سنجی ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نخستین پیش‌نشست علم‌سنجی روز چهارشنبه،‌ ۱۳ اسفند ۱۳۹۹، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با موضوع «طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های علم سنجی در دانشگاه‌ها: ملزومات تجربیات و کاربردها» به دبیری آقای …

ادامه مطلب