گزارش نشست‌های کمیته تخصصی کتابخانه ملی در سومین کنگره سالانه

گزارش نشست‌های کمیته تخصصی کتابخانه ملی در سومین کنگره سالانه از شروع جلسات در تاریخ بیست و هفتم خرداد ماه تا ۱۴ تیر ماه براساس ریز اطلاعات و عملکردهای انجام …

گزارش نشست‌های کمیته تخصصی کتابخانه ملی در سومین کنگره سالانه ادامه مطلب

دریافت آثار مسابقه دانشجویی کنگره سالانه

براساس آگهی مسابقه دانشجویی خاص دانشجویان کارشناسی حوزه  علوم اطلاعات، به آگاهی می‌رساند برای دریافت اطلاعات و شرکت در مسابقه برای شما فرم در وبگاه کنگره آماده بهره‌برداری است.

دریافت آثار مسابقه دانشجویی کنگره سالانه ادامه مطلب