آموزه شماره نوزده

چند نمونه از میکراسپیس‌ها در کتابخانه‌های دانشگاهیایجاد خلاقیت همیشه نیاز به ابزارهای قدرتمند مانند لیزر و … ندارد. فراهم کردن فرصتی برای دانشجویان برای انجام کارهای یدی برای تجربه‌های کارآفرینی‌های …

آموزه شماره نوزده ادامه مطلب

آموزه شماره هجدهم

کتابخانه‌های دانشگاهی و دانشجویان کارآفرین کتابخانه‌های دانشگاهی به طور سنتی با ارائه منابع اطلاعاتی، راهنمایی و مشاوره پژوهش از دانشجویان کارآفرین حمایت می‌کنند. اما این کتابخانه‌ها می‌توانند فعالیت‌های گسترده‌‌تری داشته …

آموزه شماره هجدهم ادامه مطلب