نشست پنجم: سازماندهی دانش: چالش‌های ارتقاء کیفیت در سازماندهی اطلاعات

دبیر: دکتر مرتضی کوکبی استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز اعضا: دکتر رحمت‌الله فتاحی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دکتر محسن حاجی زین العابدینی عضو …

ادامه مطلب

نشست چهارم: کتابداران و کتابخانه‌های علوم پزشکی: شفاف‌سازی مفهوم کتابدار بالینی

دبیر: پروانه مدیرامانی آموزشگر و مدیر داخلی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعضا: دکتر مریم اخوتی دانشیار و مدیرگروه آموزشی کتابداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان؛ عضو بورد کتابداری …

ادامه مطلب

نشست سوم: مسائل دانشجویان و دانش آموختگان: با تکیه بر مسائل دانش آموختگان

دبیر: فرح‌ناز سلطانی، کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی و کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور (گروه پژوهیار) اعضا: دکتر مهدی علیزاده عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری و …

ادامه مطلب

نشست افتتاحیه: دسترسی آزاد به اطلاعات: از شعار تا واقعیت

دبیر: دکتر فریبرز خسروی عضو هیئت علمی مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران اعضا: دکتر حسین افخمی رئیس گروه روابط عمومی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی                        دکتر محمد رضا قانع …

ادامه مطلب

جوایز ملی

مقدمه تشویق و ترغیب تلاشگرانی که از طریق پژوهش‌های علمی و دانشگاهی و یا نوآوری‌ها و خلاقیت‌های حرفه‌ای و کاربردی دست‌آوردهای جدیدی به سرمایه‌های یک حرفه در کشور می افزایند …

ادامه مطلب

کمیته اجرایی- دومین کنگره

دبیر: سید ابراهیم عمرانی نسا رضایی فریبا پورایمن سعیده یوسفی امیر مغربی دلنشین دانایی مقدم فرامرز مسعودی همکاران کمیته اجرایی: خیرالنساء اسیری‌پور نیلوفر سالک سلطانی ملیکا خرم شکوه فاطمه نعمتی …

ادامه مطلب

کمیته علمی- دومین کنگره

دبیر: دکتر فریبرز خسروی دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم گیتی حیدری دکتر سید مهدی طاهری پروانه مدیرامانی دکتر امیررضا اصنافی دکتر فریبرز درودی دکتر محمد هیوا عبدخدا  فرامرز مسعودی دکتر محمد …

ادامه مطلب