پیام لوییدا گارسیا فبو (Loida Garcia-Febo) رئیس سابق و عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری آمریکا به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

خانم لوییدا گارسیا فبو (Loida Garcia-Febo) رئیس سابق و عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری آمریکا در پیامی به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات دیدگاه خود را در رابطه با تم …

ادامه مطلب

پیام جودی برودی پرستون (Judith Broady Preston) رئیس دوره بعدی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی بریتانیا (سیلیپ) به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

خانم جودی برودی پرستون (Judith Broady Preston) رئیس دوره بعدی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی بریتانیا (سیلیپ)  در پیامی به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات دیدگاه خود را در رابطه با …

ادامه مطلب

پیام سرکار خانم جان ریچاردز (Jan Richards) رئیس اسبق انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استرالیا به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

خانم جان ریچاردز (Jan Richards) رئیس اسبق انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استرالیا در پیامی به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات دیدگاه خود را در رابطه با تم کنگره و آینده …

ادامه مطلب

پیام آقای استوارت همیلتون (Stuart Hamilton) رییس توسعه کتابخانه ها در آژانس مدیریت دولتی محلی ایرلند به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

آقای استوارت همیلتون (Stuart Hamilton) رئیس توسعه کتابخانه‌ها در آزانس مدیریت محلی دولت ایرلند در پیامی به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات دیدگاه خود را در رابطه با تم کنگره …

ادامه مطلب