ارائه ده تجربه و ایده کتابدارانه در نشست تاک: گزارش نشست تاک در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نشست تجربه‌ها و ایده‌های کتابداران (تاک) در روز پنجشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در تالار قلم سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. سید کاظم حافظیان رضوی …

ادامه مطلب

کارکردهای کتابخانه‌ عمومی به‌عنوان یک نهاد اجتماعی در ساخت اوقات فراغت مردم: گزارش نشست کتابخانه‌های عمومی در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

پنل کتابخانه‌های عمومی در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات با موضوع «آینده کتابخانه‌های عمومی در پیوند با اوقات فراغت مردم ایران» در روز پنجشنبه مورخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ ساعت …

ادامه مطلب

ریشه‌یابی کژرفتاری‌های علمی و فساد دانشگاهی: گزارشی از نشست اخلاق اطلاعات در پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نشست اخلاق اطلاعات با موضوع «آئین‌نامه‌های دانشگاهی و کژرفتاری‌های علمی» در روز پنجشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ در تالار حکمت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.عباس …

ادامه مطلب

پیام لوییدا گارسیا فبو (Loida Garcia-Febo) رئیس سابق و عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری آمریکا به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

خانم لوییدا گارسیا فبو (Loida Garcia-Febo) رئیس سابق و عضو هیئت مدیره انجمن کتابداری آمریکا در پیامی به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات دیدگاه خود را در رابطه با تم …

ادامه مطلب

پیام جودی برودی پرستون (Judith Broady Preston) رئیس دوره بعدی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی بریتانیا (سیلیپ) به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

خانم جودی برودی پرستون (Judith Broady Preston) رئیس دوره بعدی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی بریتانیا (سیلیپ)  در پیامی به پنجمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات دیدگاه خود را در رابطه با …

ادامه مطلب