همه‌پرسی نشست‌های هم‌اندیشی نخستین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات

همان گونه که در خبرهای قبلی اعلام شده است، شیوه برگزاری اولین کنگره متخصصان علوم اطلاعات ایران با همایش‌های علمی تخصصی سال‌های اخیر تفاوتهایی دارد و تاکید کنگره بر گردآوردن …

ادامه مطلب

مصاحبه اختصاصی با دکتر ابراهیم افشار زنجانی دبیرعلمی نخستن کنگره سالانه متخصصان علم اطلاعات

دکتر ابراهیم افشار زنجانی دبیر علمی نخستین کنگره سالانه متخصصان علم اطلاعات اعلام کرد ۱)کنگره متخصصان اطلاعات که انجمن برگزار خواهد کرد قرار است کی برگزار شود و هدف از …

ادامه مطلب