پنجمین کنگره


عنوان: پنجمین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات ایران (ما و آینده: تحولات نوپدید در علوم اطلاعات، کتابخانه‌ها و آرشیوها)

دبیر علمی: دکتر محمد زره‌ساز
دبیر اجرایی: دکتر مهرناز خراسانچی

اعضای کمیته راهبری: دکتر فریبرز خسروی، دکتر ابراهیم افشار، دکتر مهرناز خراسانچی، دکتر محمد زره‌ساز، دکتر میترا صمیعی، دکتر مهدی علیپور حافظی، فرامرز مسعودی، مهسا پورحقانی

  • نشست‌ها:

-مراسم افتتاحیه (سخنران کلیدی: دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی)              فیلم نشست     گزارش نشست

………………………………………………………………………………………………………………………………..

پیام‌های مسئولین و صاحب‌نظران بین‌المللی به کنگره پنجم متخصصان علوم اطلاعات

  • پیام خانم کریستین مک کنزی (Christine Mackenzie) رئیس ایفلا                                          لینک فیلم            لینک خبر
  • پیام آقای گی برتیوم (Guy Berthiaume) رئیس کتابخانه و آرشیو ملی کانادا                              لینک فیلم            لینک خبر
  • پیام آقای جرالد لایتنر (Gerald Leitner) دبیر کل ایفلا                                                            لینک فیلم            لینک خبر
  • پیام پیتر لور (Peter Lor) دبیرکل اسبق ایفلا                                                                        لینک فیلم            لینک خبر

  • پیام جودی برودی پرستون رئیس دوره بعدی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی بریتانیا                     لینک فیلم            لینک خبر

  • پیام جان ریچاردز (Jan Richards) رئیس اسبق انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی استرالیا                 لینک فیلم            لینک خبر
  • پیام استوارت همیلتون (Stuart Hamilton) رییس توسعه کتابخانه های ایرلند                              لینک فیلم            لینک خبر

  • پیام آقای پاتریس لاندری (Patrice Landry) معاون کتابخانه ملی قطر                                         لینک فیلم            لینک خبر

  • پیام سرکار خانم گائل بکت (Gaelle Bequet) مدیر مرکز بین المللی شاپا (ISSN)                          لینک فیلم            لینک خبر

………………………………………………………………………………………………………………………………..

-نشست افتتاحیه (ما و آینده: تحولات نوپدید در علوم اطلاعات، کتابخانه‌ها و آرشیوها)      فیلم نشست        گزارش نشست

اعضای نشست:

دکتر محمد زره‌ساز (دبیر علمی کنگره و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و دبیر نشست)

دکتر رحمت‌الله فتاحی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر محمد مهدی ذولفقارزاده کرمانی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و آینده پژوه)

دکتر محمد باقری غزنوی قوشچی (عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد)

دکتر سید مهدی طاهری (دانشیار گروه علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی)

دکتر داریوش علیمحمدی (استادیار گروه علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

-نشست کتابخانه‌‌های عمومی (آینده کتابخانه‌های عمومی در پیوند با اوقات فراغت مردم ایران)      فیلم نشست       گزارش نشست

اعضای نشست:

فاطمه پازوکی (رئیس اداره استاندارد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و دبیر نشست)

استاد نوش‌آفرین انصاری (پیشکسوت حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی)

دکتر کاظمی (عضو هیئت ‌علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی)

دکتر مهدی شقاقی (عضو هیئت ‌علمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر مهرناز خراسانچی (پژوهشگر حوزه کتابخانه عمومی)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست اخلاق اطلاعات (آئین‌نامه‌های دانشگاهی و کژرفتاری علمی)       فیلم نشست      گزارش نشست

اعضای نشست:

عباس رجبی (دبیر گروه تخصصی سلامت و اخلاق پژوهش دانشگاه امام صادق تهران و دبیر نشست)

دکتر رحمت‌الله فتاحی (عضو هیئت علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر احسان بیگ‌زاده (استاد پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات پژوهشگاه علوم و تحقیقات و فناوری)

داود حسینی هاشم‌زاده (پژوهشگر و جامعه‌شناس دانشگاه تهران)

امیرحسین رجب‌زاده عصارها (پژوهشگر حوزه اخلاق پژوهش و دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تهران)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی (نظام آموزشی کشور در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: گذشته و آینده)  فیلم نشست     گزارش نشست

اعضای نشست:

دکتر میتراصمیعی ( مسئول کمیته آموزش انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی و مدیر گروه علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر نشست)

دکتر عبدالحسین فرج‌پهلو (رئیس گروه برنامه ریزی و گسترش علم‌اطلاعات وزارت عتف)

دکتر رضا ملکی (عضو هیئت علمی گروه علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست روابط بین‌الملل (تعامل انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با ایفلا و پروژه‌های آن)        فیلم نشست      گزارش نشست

اعضای نشست:

دکتر فریبرز خسروی (رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و دبیر نشست)

دکتر محبوبه قربانی (معاون اداره کل آموزش و پژوهش کتابخانه ملی)

فاطمه پازوکی (سردبیر نشریه آی‌بولتن و رئیس کمیته بین‌الملل انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی)

دکتر مرتضی رزم‌آرا (کارشناس دفتر امور بین‌الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملی)

دکتر صالح زمانی (سردبیر نشریه آی‌بولتن)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست کتابخانه ملی (آینده کتابخانه ملی)               فیلم نشست      گزارش نشست

اعضای نشست:

دکتر اعظم نجفقلی‌نژاد (استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دبیر نشست)

دکتر فریبرز خسروی (دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

دکتر محمد مهدی ذوالفقارزاده کرمانی (استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

دکتر بابک زنده دل (مدیر کل برنامه‌ریزی و نظارت سازمان اسناد و کتابخانه ملی)

دکتر علی ذاکری (آینده‌پژوه و استادیار دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه اصفهان)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست دانشجویان و دانش‌آموختگان (نقش انجمن‌های علمی دانشجویی در خودتوانمندسازی دانشجویان)    فیلم نشست    گزارش نشست

اعضای نشست:

خانم فرحناز سلطانی (مدیر مسئول نرم‌افزار پژوهیار، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور و دبیر نشست)

خانم دکتر سمیه سادات آخشیک (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی)

خانم فهیمه علی عسکری (دبیر انجمن علمی دانشگاه الزهرا)

خانم سارا مرادی (دبیر انجمن علمی دانشگاه شاهد)

آقای میلاد روشنی (عضو اتحادیه انجمن علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو اتحادیه ادکا)

محمدجواد اشتری (مدیر فروش شرکت نرم‌افزاری نوسا)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست آرشیو (آرشیوهای مردمی)                         فیلم نشست              گزارش نشست

اعضای نشست:

دکتر غلامرضا عزیزی (رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دبیر نشست)

دکتر غلامرضا فدائی (استاد دانشگاه تهران)

مهندس علی زرافشان (معاون اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

دکتر سعید رضائی شریف آبادی (استاد دانشگاه الزهرا)

دکتر ابوالفضل حسن آبادی (مدیر امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست آرشیوهای دیداری-شنیداری (آرشیوهای دیداری-شنیداری: میراث ناملموس)    فیلم نشست     گزارش نشست

اعضای نشست:

علی قدیمی (آرشیویست صدا وسیما و دبیر نشست)

دکتر نورالله مرادی (استادآرشیوداری دیداری-شنیداری)

مهندس حسین مهدیان (مدیرکل آرشیو سازمان صدا و سیما)

دکتر غلامرضا عزیزی (رئیس پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

سپیده سیروس کبیری (مدیر آرشیو مرکزی صدا وسیما)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست سازماندهی دانش (آینده فهرستنویسی: پالش‌ها و رویکردها)             فیلم نشست         گزارش نشست

اعضای نشست:

ملیحه درخوش (دانشجوی دکتری و رئیس اداره فراهم‌آوری و ساماندهی منابع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران و دبیر نشست)

دکتر شعله ارسطوپور (عضو هیئت‌علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد)

سیده رقیه حجازی (دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز)

ابراهیم عمرانی (دبیر کنسرسیوم تأمین منابع علمی وزارت علوم)

دکتر سید مهدی طاهری (عضو هیئت‌علمی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه طباطبائی)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست علم‌سنجی (ظرفیت‌های شغلی علم‌سنجی: شناسایی و تبیین راهکارها)       فیلم نشست    گزارش نشست

اعضای نشست:

دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی (عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد و مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشگاه شاهد و دبیر نشست)

دکتر حمزه‌علی نورمحمدی (عضو هیأت علمی و رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و مدارک علمی دانشگاه شاهد)

دکتر فرزانه فضلی (معاون مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

دکتر قاسم عموعابدینی (مدیرکل رصد، پایش وآینده‌نگری علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس مرکز پژوهشی فناوری‌های نوین در مهندسی علوم زیستی دانشگاه تهران)

سمیرا سلیمان‌پور (دانشجوی دکتری کتابداری و اطلارسانی پزشکی  و عضو طرح عملیاتی علم‌سنجی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست کتابخانه‌های کودکان (کتابدار کودک و نوجوان: رویکردی عملگرایانه)      فیلم نشست       گزارش نشست

اعضای نشست:

دکتر سودابه نوذری (عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و دبیر نشست)

نوش‌آفرین انصاری (استاد پیشکسوت کتابداری و دبیر شورای کتاب کودک)

دکتر نسریندخت عماد (استاد پیشکسوت کتابداری)

دکتر مهری پریرخ (استاد دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان)

مصطفی جانقل(آسیب شناسی اجتماعی کودکان، عضو انجمن اخلاق کاربردی، عضو انجمن ملی شبکه شمن)

ملیحه اژدر(کتابدار-مربی کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان، منطقه ۱۷ شهرداری نازی آباد)

زهره قائینی (مدیر مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و برنامه ” با من بخوان “و عضو هیئت مدیره دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY))

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست کتابخانه‌‌‌های پزشکی (کتابخانه‌ها و کتابداران پزشکی)                  فیلم نشست         گزارش نشست

اعضای نشست:

دکتر فرزانه فضلی (معاون مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دبیر نشست)

دکتر سید جواد قاضی میرسعید (پیشکسوت کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی)

پروانه مدیرامانی (رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

دکتر مسعود محمدی (مدیر اطلاع‌رسانی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و دانشجوی مقطع دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی)

دکتر علیرضا رحیمی (عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست کتابخانه‌های آموزشگاهی (تعامل انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران با آموزش و پرورش جهت تقویت کتابخانه‌های آموزشگاهی)  فیلم نشست  گزارش نشست

اعضای نشست:

دکتر نسترن پورصالحی (رئیس کمیته کتابخانه‌های آموزشگاهی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی و دبیر نشست)

علی زرافشان (معاونت اسناد کتابخانه و مرکز اسناد ملی ایران و معاون اسیق وزیر آموزش و پرورش)

علی رمضانی (مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش)

دکتراکرم عینی (عضو کمیته کتابخانه‌های آموزشگاهی انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی)

دکترعلی حسینی‌خواه (عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، مدیر مجتمع آموزشی)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست کتابخانه‌های دانشگاهی (آینده کتابخانه دانشگاهی؛ قابلیت‌های بیشتر، فضای کمتر)      فیلم نشست    گزارش نشست

اعضای نشست:

دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی (عضو هیئت علمی‌دانشگاه شهید بهشتی و دبیر نشست)

دکتر ابراهیم افشار (نایب رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران)

دکتر رسول زوارقی (عضو هیئت علمی‌و رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز)

دکتر مریم اسدی (پژوهشگر و صاحبنظر در حوزه کتابخانه های دانشگاهی، دانشگاه صنعتی شریف)

فاطمه ذاکری فرد (مسئول کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه خراسان)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست مدیریت اطلاعات پژوهشی (مدیریت اطلاعات پژوهشی با تأکید بر داده‌های باز پژوهشی)    فیلم نشست      گزارش نشست

اعضای نشست:

سید ابراهیم عمرانی (دبیر شورای تامین منابع علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر نشست)

دکتر سیروس علیدوستی (ریاست پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران [ایرانداک])

دکتر مهدی زارع (مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله)

دکتر رضا رجبعلی بگلو (عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران [ایرانداک])

دکتر اسماعیل وزیری (عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه زابل)

دکتر محمد براتی (عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه کاشان)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست نوآوری و فناوری‌های نوظهور (نقش و جایگاه علوم اطلاعات در توسعه اکوسیستم‌های دیجیتال)     فیلم نشست   گزارش نشست

اعضای نشست:

مصطفی امینی (مسئول کمیته ­نوآوری و فناوری­های نوظهور انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و دبیر نشست)

دکتر علیرضا یاری (عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)

دکتر رحمت­‌الله فتاحی (استاد گروه کتابداری و اطلاع‌­رسانی دانشگاه فردوسی مشهد)

علیرضا انتهایی (مدیرکل فراهم‌­آوری و پردازش منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه­ ملی جمهوری اسلامی ایران)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست مطالعات صنفی (مراکز مشاوره اطلاعاتی و نظام مشاوره اطلاعاتی)          فیلم نشست            گزارش نشست

اعضای نشست:

مهدی رحمانی(دانشجوی دکتری علم اطلاعات  و دانش‌شناسی دانشگاه تهران و دبیر نشست)

دکتر فرشاد ژیان(دبیر فراکسیون بهداشت و سلامت و روان مجلس شورای اسلامی و عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور)

دکتر علیرضا نوروزی( دانشیار دانشگاه تهران و مدیر  کلینیک اطلاعات)

دکتر عصمت مومنی( استادیار و مدیر مرکز مشاوره اطلاعاتی دانشگاه علامه طباطبایی)

مهیار موسوی( مشاور اطلاعاتی صنوف، افراد و سازمان‌ها)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست انجمن و مسائل آن                                                 گزارش نشست

اعضای نشست:

دکتر حسن مقدس‌زاده (دبیر نشست)

دکتر فریبرز خسروی، دکتر ابراهیم افشار، دکتر شعله ارسطوپور، دکتر مهدی علیزاده، دکتر رضا اکبرنژاد، دکتر محمود مرادی، دکتر محمد زره‌ساز، فرامرز مسعودی، ابراهیم عمرانی، دکتر حسین نورانی، زهرا شاه‌نژاد خالصی، دکتر سهیلا علوی، دکتر نسترن پورصالحی

………………………………………………………………………………………………………………………………..

نشست تاک (تجربه‌ها و ایده‌های کتابداران)                                           فیلم نشست          گزارش نشست

مدیران نشست:

دکتر امیررضا اصنافی (مدیر گروه علم اطلاعات و دانش­شناسی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر مریم پاکدامن (متخصص علوم اطلاعات و مدرس دانشگاه)

سید کاظم حافظیان (استاد پیشکسوت کتابداری و اطلاع‌رسانی)

………………………………………………………………………………………………………………………………..

مراسم اختتامیه (معرفی برگزیدگان چهارمین دوره جوایز ملی)          فیلم نشست          گزارش نشست

………………………………………………………………………………………………………………………………..

آرشیو اخبار کنگره پنجم

………………………………………………………………………………………………………………………………..

حضور دبیر علمی و دبیر اجرائی کنگره پنجم در برنامه صبحگاهی شبکه چهارم سیما با عنوان طلوع             فیلم             خبر

 

 

آخرین اخبار